NOTA DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR”, va informam ca societatea K-Fest Solution S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, email office@mariagefest.ro  telefon 0724. 220.534 si expozantii participanti la expozitia WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019 carora le veti prezenta spre scanare bratara electronica obtinuta la punctele de acces in expozitie,

vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”DCP”, pe care le-ati furnizat prin formularul existent pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei  WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019 respectiv, dupa caz: 1. nume si prenume, 2. numar de telefon, 3. adresa de posta electronica, 4. adresa de livrare

Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de operator, care este si organizatorul expozitiei, si de catre expozantii prezenti in expozitie, 2. in scopul stabilirii gradului Dumneavoastra de satisfactie si a imbunatatirii calitatii: (i) expozitiei la care ati participat, (ii) produselor si serviciilor oferite de operator si de catre expozanti.

Operatorul si expozantii actioneaza ca operatori asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare a DCP si de protectie a DCP.

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamanul Dumneavoastra, manifestat explicit prin bifarea casetei SUNT DE ACORD din cadrul formularului de pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei  WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR.

DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre operator si expozanti numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai operatorului si ai expozantilor desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

Prelucrarea DCP se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la finalizarii expozitiei  WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019, data la care acestea vor fi sterse in mod automat, cu precizarea expresa ca oricand pana la implinirea acestui termen aveti dreptul  de a solicita operatorilor asociati incetarea prelucrarii DCP pe care le-ati furnizat.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz: (i)  imposibilitatea de a primi informatii despre evenimentele organizate, produsele si serviciile furnizate de catre operator si expozanti, (ii) imposibilitatea de a participa la concursurile, tombolele etc. organizate in cadrul expozitiei WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019 si de a intra in posesia cadourilor, premiilor etc. oferite de operator si/sau expozanti.

Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).

Va puteti exercita drepturile conferite de GDPR fie prin cerere scrisa transmisa responsabilului cu protectia datelor, pe adresele de email lucian.bagia@bagia.ro sau dpo@interactions.ro ori office@mariagefest.ro, fie prin sesizari/plangeri adresate autoritatii de supraveghere ori instantei de judecata.

Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale conform celor de mai sus, va rugam bifati caseta SUNT DE ACORD de pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019, iar daca nu sunteti de acord, va rugam sa inchideti formularul (astfel incat datele personale nu vor fi salvate/prelucrate) si sa va bucurati nestingheriti de accesul in expozitia WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019.

Precizam ca odata cu exprimarea de catre Dumneavoastra a consimtamantului de prelucrare a DCP conform celor de mai sus pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei WINE & STREET FOOD FESTIVAL, 27-29 SEPTEMBRIE 2019, va fi generat si transmis catre Dumneavoastra, in mod automat, un mesaj email continand DCP pe care le-ati furnizat, precum si continutul prezentei note de informare.